• Anàlisis clíniques.
  • Vacunació, cures d’úlceres, ferides i cremades.
  • Pedicura senzilla. Arracades nounats.
  • Injeccions de medicaments.
  • Test d’embaràs.
  • Embenats elàstics i compressius, canvi de sondes i rentats vesicals.
  • Treure taps de cera, arracades, sutures, canvi de traqueotomies.
  • Formació a cuidadors en l’ús de bolquers, col·lectors d’orina, ajudes tècniques, higiene personal de malalts,…
  • Exercicis de relaxació.

… i molt més.

Si necessites una cura,
vine a consultar-nos!

També fem servei a domicili!