MARC BAIGES PANISELLO
FISIOTERÀPIA I OSTEOPATIA COL 10556

Estudis de fisioteràpia a la UIC de Barcelona la promoció del 2009-2013,
posteriorment el Màster de Osteopatia a la EOB; actualment forma part d’un centre
de fisioteràpia i osteopatia obert de l’agost del 2017, nomenat TACTE, a l’Hospitalet de
Llobregat, tot i que també ofereix els meus serveis a Tortosa, ja que sempre ha estat
molt arrelat a les seves terres.