Llicenciat en medicina i cirurgia a la Universitat de Granada, després de realitzar els seus estudis a les facultats de medicina de Cádiz, Bolonya (Itàlia) i Granada.

Especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia, realitza la seva activitat a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, així com activitat quirúrgica a diversos centres hospitalaris.

Membre de la Societat d’Estudi de les Enfermetats el Raquis, centra la seva activitat mèdica i quirúrgica principalment en patologies derivades de problemes de la columna vertebral.